Các sản phẩm

  • Ethylene Glycol

    Ethylene glycol

    ethylene glycol (ethylene glycol) còn được gọi là “glycol”, “1,2-ethylene glycol”, viết tắt là EG. Công thức hóa học (CH2OH) 2 là điol đơn giản nhất. Ethylene glycol là chất lỏng không màu, không mùi và có vị ngọt, độc đối với động vật, liều lượng gây chết người khoảng 1,6 g / kg. Ethylene glycol có thể hòa tan với nước và axeton, nhưng khả năng hòa tan của nó trong ete là tương đối nhỏ. Được sử dụng làm dung môi, chất chống đông và nguyên liệu cho polyester tổng hợp. Tài sản vật chất...